Ouderkerk a/d IJssel

Schietvereniging GENERAAL JOUBERT

Lidmaatschap

Hieronder volgt meer informatie over het lid worden en over de kosten van het lidmaatschap. Het aan of afmelden van het lidmaatschap gaat altijd schriftelijk via de secretaris. Ben je jonger dan 18, kijk dan voor informatie over het lidmaatschap ook op de pagina “Jeugdleden”.

1.- Ga naar www.svgeneraaljoubert.nl

2.- Meldt u aan bij de secretaris, met uw persoonlijke gegevens, zoals naam adres  geboorte datum burgerlijke staat en alles wat van belang kan zijn.

3.- Secretaris stuurt u een eigen verklaring op, die u dient in te vullen, ondertekenen en terug te sturen naar de secretaris.

4.- Een van de basistrainers neemt contact met u op om een afspraak te maken( email adres en telefoon nr. zijn dus ook belangrijk.)

5.- U mag 2 x proeven aan het schieten,1 x geweer en 1 x pistool, onder begeleiding van een instructeur.

6.- U krijgt van de secretaris een VOG formulier mee, inleveren bij de gemeente, kosten: ongeveer € 35,00 afhankelijk van de gemeente.

7.- Met formulier dat u van justitie ontvangt, BEZWAAR? JAMMER.

8.- GEEN BEZWAAR: dit melden aan de secretaris via svgeneraaljoubert.nl.

9.- U wordt uitgenodigd op de eerstvolgende bestuursvergadering voor een intake gesprek. .

10.- Inschrijfformulier wordt ingevuld, en na betaling van (momenteel) € 191,00 opgebouwd uit: contributie vereniging € 70,00 inschrijfgeld vereniging € 50,00 contributie KNSA € 39,00 inschrijfgeld KNSA € 32,00 en inlevering van 2 pasfoto’s, wordt voor u een KNSA pas aangevraagd.

11.- Zodra uw KNSA pas binnen is:

12.- Krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan een cursus van 4 weken ( elke week een avond buiten de schietavonden om.)

13.- Instructeur draagt u voor aan het bestuur om u te accepteren als aspirant lid.

14.- Tegen betaling van € 15,00 STATIEGELD krijgt u een key waarmee u het gebouw in kunt, en tevens uw KNSA pas en verenigingsnummer.

15.- Na 6 maanden, en voldoende schietbeurten, ongeveer 18 per jaar, en goede ballotage, wordt u volledig lid.

16.- Zodra u volledig lid bent, bent u verplicht mee te draaien in het rooster voor bardienst of telbureau, uiteraard wel op een avond/middag  dat u schiet, en u kunt aangeven op welke dagen u beslist niet kunt. U kunt schieten op dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur (kaart verkoop) en op zaterdag vanaf 16.00 uur tot 21.30 uur (kaartverkoop). Tevens ontvangt u van de KNSA het blad schietsport.

17.- Dit alles omdat het wettelijk is voorgeschreven.

18.- STERKTE.

19.- VOOR JEUGD LEDEN VAN AF 12 JAAR.

20.- Meldt u op zaterdag, tussen 16.00 en 19.00 uur bij de jeugd begeleider, in het schietgebouw Dekkerstraat 16 Ouderkerk a/d IJssel, die helpt u verder.

 Wet bescherming persoonsgegevens KNSA en SV Generaal Joubert zijn gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens “Wbp” , die aan verwerking van persoonsgegevens door organisaties, zoals de KNSA en SV Generaal Joubert strenge eisen stelt. De persoonsgegevens worden door KNSA en SV Generaal Joubert dan ook enkel gebruikt in het kader van door de KNSA en SV Generaal Joubert geformuleerde doeleinden en binnen de grenzen van de Wbp en overige relevante wet- en regelgeving.

 

Inschrijfgelden en contributie 2015.

Hieronder staan de diverse lidmaatschapskosten in 2015:

 

KNSA pas 2010

Prijzen zijn onder voorbehoud. Naast deze gelden betaal je een bedrag per schietkaart. De hoogte van dit bedrag verschilt per discipline.